مرکز مخابرات منطقه ارومیه

مشتری گرامی بمنظور ارتباط با مرکز مخابرات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه جهت ارتباط دهی با واحدهای ستادی مختلف با شماره تلفن های ذیل تماس بگیرید:

 

044-33475925

044-33475926

044-33475927

 044-33475924

 044-33413456 خط ایوان-30 خط

 

 


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.