معاونت مالی و اداری ارومیه

 نام و نام خانوادگی : مسعود ضرغامی

سمت : معاون مالی و اداری منطقه ارومیه ( آذربایجان غربی )

سابقه قبلی  : معاون مالی و اداری منطقه تهران-
معاون مالی و اداری منطقه تبریز-رئیس امور مالی منطقه ارومیه

 
شماره تماس : 33475897-044

شماره نمابر :33467771-044      


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.