معاونت فنی و عملیاتی منطقه ارومیه

 نام و نام خانوادگی :  محمدحسین غفاری اقدم

سمت : معاون فنی و عملیاتی( آذربایجان غربی )

سابقه قبلی  :

شماره تماس : 33482352-044

شماره نمابر :33467771-044      

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.