معاونت بازرگانی

نام و نام خانوادگی : مرتضی بشیر

سمت : معاون بازرگانی منطقه ارومیه ( آذربایجان غربی )

سوابق خدمتی : رئیس ناحیه خوی-رئیس ناحیه مرکزی ارومیه

شماره تماس : 33441027-044

شماره نمابر :33467771-044


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.