ناحیه سلماس

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

 سعید قاسمی فر

رئیس ناحیه سلماس

35223272

 35247888

 044


 

 

نشانی پستی ناحیه سلماس: سلماس- بلوار سربازان گمنام / جنب مسجد حضرت ابوالفضل
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.