ناحیه مرکزی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

 رحمت حاجی زاده

رئیس ناحیه مرکزی

32251570

32251578

044

 

 

نشانی پستی ناحیه مرکزی : ارومیه خیابان  شهید امینی نبش کوچه 9  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه مرکزی ارومیه - کد پستی : 46713-57139


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.