ناحیه ماکو

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

زین العابدین عابدین زاده

رئیس ناحیه ماکو

34223512

 34223511

044

mako@niopdc-orum.com

 

 

نشانی پستی ناحیه ماکو: ماکو- بلوار مدرس- کد پستی 33371-58618


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.