ناحیه بازرگان

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

هادی رنجبری

رئیس ناحیه بازرگان

 34376168

34373965

 044

bazargan@niopdc-orum.com

 

نشانی پستی ناحیه بازرگان: گمرک بازرگان- جایگاه شرکتی 5867134295

 


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.