حراست و بسیج

نام و نام خانوادگی : صادق سیفی
سمت : رئیس حراست منطقه ارومیه

سوابق خدمتی : رئیس حراست منطقه میاندوآب
شماره تماس : 33467296-044

شماره نمابر :33482350-044

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.