جزییات خبر

به سرپرستی مدیر منطقه ارومیه صورت گرفت:

بازدید گروه معین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه از نواحی ماکو و بازرگان

(پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸) ۱۱:۳۱

گروه معین به سرپرستی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه طی دو روز متوالی(8 و 9 آبان 98) از نواحی ماکو و بازرگان به عنوان بزرگترین مرز زمینی کشور بازید کرد

به گزارش روابط عمومی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه احمد مجرد سرپرست گروه معین گفت: هدف اصلی این بازدید ها حصول اطمینان از صحت عملکرد عملیات فنی و مالی شرکت و شناسائی نقاط ضعف و  بهبود مستمر فرایندها است

مجرد افزود: ارتقای سلامت اداری در مرز بازرگان از مهمترین اهدف استراتژی شرکت بوده و با بکارگیری فناوریهای نوین و سیستمی نمودن فرایندهای کنترل و نظارت از عرضه خارج از شبکه سوخت جلوگیری می شود

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه خاطرنشان کرد: آموزش مستمر کارکنان، بازخوانی اطلاعیه ها و دستورالعمل ها، تعامل با نواحی همجوار و مرزی برای انتقال و تبادل تجربه و دانش، مدیریت و دقت در تخصیص سهمیه مصرف کنندگان، بهسازی زیرساخت های فناوریهای نوین در فرایندهای جاری شرکت از برنامه های عملیاتی سالجاری است 

اعضای گروه معین متشکل از نمایندگان واحدهای اداری، مالی،حراست، روابط عمومی، مهندسی فرآورده، کنترل و نظارت با حضور در واحدهای مختلف نواحی، اسناد و مدارک فرایندها را در دو روز کاری بررسی کردند و در جلسه اختتامیه تصمیمات مدیریتی اتخاذ شد.

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

 

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

تماس با ما:

ارومیه - خیابان کاشانی - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه

کد پستی : 63373-57156

تلفن های مرکز مخابرات:

 044-33475924

044-33475925

044-33475926

044-33475927

044-33413456

تلفن روابط عمومی :