معاونت مالی و اداری ارومیه

 نام و نام خانوادگی : جمال الدین شیخ الاسلامی

سمت : معاون مالی و اداری منطقه ارومیه ( آذربایجان غربی )

سابقه قبلی  :
معاون مالی و اداری منطقه تبریز

 
شماره تماس : 33475897-044

شماره نمابر :33467771-044      


تماس با ما:

ارومیه - خیابان کاشانی - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه

کد پستی : 63373-57156

تلفن های مرکز مخابرات:

 044-33475924

044-33475925

044-33475926

044-33475927

044-33413456

تلفن روابط عمومی :