ناحیه مرکزی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

 رحمت حاجی زاده

رئیس ناحیه مرکزی

32251570

32251578

044

 

 

نشانی پستی ناحیه مرکزی : ارومیه خیابان  شهید امینی نبش کوچه 9  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه مرکزی ارومیه - کد پستی : 46713-57139


تماس با ما:

ارومیه - خیابان کاشانی - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه

کد پستی : 63373-57156

تلفن های مرکز مخابرات:

 044-33475924

044-33475925

044-33475926

044-33475927

044-33413456

تلفن روابط عمومی :