مدیر منطقه

نام و نام خانوادگی :    احمد مجرد

سمت                   :    مدیر منطقه ارومیه ( آذربایجان غربی ) 

سابقه مدیریت قبلی       :    مدیر منطقه میاندوآب
شماره تماس         : 33441029-044 و 33471806-044

شماره نمابر         :33467771-044

بمنظور ملاقات حضوری با مدیر منطقه ارومیه با شماره تلفن فوق، رئیس دفتر مدیریت تماس حاص فرمایید.

تماس با ما:

ارومیه - خیابان کاشانی - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه

کد پستی : 63373-57156

تلفن های مرکز مخابرات:

 044-33475924

044-33475925

044-33475926

044-33475927

044-33413456

تلفن روابط عمومی :